Handläggare för distribution och visning

Beskrivning:
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

Enheten Distribution & visning ingår i avdelningen Filmstöd och arbetar primärt med att fördela stöd till den svenska distributions- och visningssektorn för insatser som främjar publikens möte med film i Sverige. Vårt uppdrag är att verka för mer film till fler vilket genomsyrar enhetens alla funktioner.

Arbetsuppgifter:
Handläggaren kommer att ansvara för stöd kopplade till spridning och visning av film i olika former med bland annat fokus på digitala streamingtjänster, strategiskt publikarbete och analys av konsumentbeteende. Stödhantering innebär bedömning, administration och budgetansvar. Utifrån Filminstitutets uppdrag och riktlinjer värderar handläggaren ansökningar i diskussion med en extern referensgrupp och sammanställer rekommenderande beslutsunderlag. Handläggaren arbetar sedan med aktiv uppföljning av beviljade stödärenden och gör analys av både enskilda projekt samt av övergripande tendenser i flertal projekt. En stor del av arbetet består av ändamålsenlig kommunikation i både tal och skrift med stödsökanden och mottagare, samt övergripande med berörd bransch. Utöver detta tillkommer omvärldsbevakning inom området som kan innebära deltagande i seminarier, konferenser och dylikt, inläsning av relevanta rapporter samt att skriva formella rapporter både för internt och externt bruk.

Dina erfarenheter och kunskaper:
Vi ser att du har minst tre års yrkeserfarenhet från spridnings- och visningssektorn i svensk filmbransch samt yrkeserfarenhet av arbete med digitala strömningstjänster för film. Akademisk utbildning inom ekonomi, marknadsföring, kultur- och samhällsvetenskap eller liknande är ett krav.

Det är meriterande med:
• Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om strategiskt publikarbete.
• Intresse av och kunskap om filmbranschens förutsättningar samt nätverk såväl nationellt som internationellt.
• Erfarenhet av och kunskap om Filminstitutets stödverksamhet och dess betydelse för svensk filmbransch.

Personliga egenskaper:
Som medarbetare och kollega är du serviceinriktad och flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du är analytisk och strategisk och är van att arbeta organiserat och noggrant. Tjänsten förutsätter att du är initiativtagande, har integritet och är driven som person. Du stimuleras av att arbeta i en offentlig verksamhet med statligt uppdrag i tempo och rörelse.

Arbetstoppar med hög belastning förekommer varför en vana att hantera det är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord – kunskap, respekt och mod.

Ansökan:
Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi eftersträvar att öka representationen i organisationen. Filminstitutet använder sig av rekryteringsverktyget Fair Recruiting där alla kandidater är anonyma i första steget i urvalet. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 8 december 2020. Märk din ansökan med diarienummer SFI-2020-3750.

Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.

Vid frågor om tjänsten kontakta enhetschef Kristin Engstedt, tel 08-665 12 95, kristin.engstedt@filminstitutet.se

Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel 08-665 11 35 och Torkel Stål, SACO tel 08-665 11 40.

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2020-12-08
Produktionsplats: Ansök här
Webbsida: www.sfi.se
Tillbaka