producent med sälj- och kommunikationserfarenhet

Cirkus Cirkör

Beskrivning:
Vi söker dig som vill jobba med oss för att förändra världen med cirkuskonst. På Cirkör har vi en kultur där erfarenhets- och kunskapsutbyte är normen och vi är en organisation där människor uppmuntras, växer, tar eget ansvar, har mandat, vågar testa, misslyckas och lyckas. Tillsammans arbetar vi för att hitta den bästa lösningen för gruppen och organisationen. Cirkus Cirkörs vision är att förändra samhället genom nycirkus och våra ledord är uppkäftigt engagemang, solidarisk individualism och kvalitativ galenskap.

Gillar du att arbeta med att planera och leda konstnärliga produktioner från idé till premiär och vidare ut i världen samt skapa relationer och intresse för produktioner hos samarbetspartners, arrangörer och andra intressenter i olika nätverk – nationellt som internationellt. Vill du bidra med struktur, driv, utvecklig och problemlösning i konstnärliga processer?

Det här får du arbeta med:
Som producent ansvarar du operativt för planering, ledning och samordning av produktioner och projekt. Du har budgetansvar för produktioner och projektleder från idéfas till premiär samt under spelperioder i nära samarbete med konstnärligt, tekniskt och säljande / turnéläggande team. Du ansvarar för informationsflödet in till projekten och ut till övriga medarbetare i teamet. Du leder och dokumenterar arbetet. Du är arbets- och processledare vilket inkluderar arbetstidsplanering, samt att planera extern personals medverkan i produktionerna. Arbetet innebär att koordinera flera pågående produktionsförlopp parallellt.

Att vara tydlig, entusiasmerande, drivande och lösningsorienterad är viktiga förutsättningar för att lyckas i tjänsten, liksom förmåga att analysera och omsätta information och kommunikation från flera källor och omvandla det till praktiska arbetsverktyg. Det är viktigt att du arbetar för hela Cirkus Cirkörs utveckling samt ser samarbete som en förutsättning för en god och kreativ arbetsmiljö.

Som Producent med säljerfarenhet på Cirkus Cirkör kommer du bland annat att:
• ansvara för framtagandet av produktionsbudgetar men i samarbete med flera andra funktioner.
• ta fram processplaner, produktionsbeskrivningar och projektleda de planerade produktionerna, projekten
• sammankalla och leda regelbundna möten för produktioner.
• planera och genomföra utvärderingar av produktioner och projekt, samt delge resultatet till ledningen för framtida åtgärder.
• Nätverka och skapa relationer med arrangörer och andra intressenter samt medverka i planering och sälj för produktioner och projekt

Vi söker dig som har:
• utbildning som scenkonstproducent från StDH (DI) eller har annan motsvarande utbildning eller erfarenhet.
• flerårig erfarenhet av att arbeta som scenkonstproducent eller annan för tjänsten relevant erfarenhet.
• Sälj-, relations och nätverksskapande erfarenhet inom kulturbranschen – nationellt och internationellt
• god administrativ förmåga, förmåga till överblick och kreativ problemlösning.
• arbetar självständigt med god samarbetsförmåga.
• förmåga att ta eget ansvar och egna initiativ i arbetet.
• förståelse för både den konstnärliga processen och behovet av praktisk styrning.
• goda kunskaper inom ekonomi, upphovs- och avtalsrätt.
• Upparbetade strukturer och relationer för ett nätverkande och säljarbete.

Vi ser gärna att du har:
• god kännedom om kollektivavtal, arbetstidsavtal samt upphovsrättsavtal.
• stor erfarenhet av scenkonstens olika processer.
• erfarenhet av att arbeta inom teater, cirkus eller dans

Cirkus Cirkör vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Körkortskrav B
Projektanställning till dec 2023 med möjlighet till förlängning. Tillträde senast mars 2021. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Tjänsten är heltid på 100 % och arbetsplatsen är i Cirkörhuset, Alby, Botkyrka i Stockholms län. Vi har avtal med Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen.

Ansökningsperiod
14 december 2020 – 14 januari 2021

Frågor om tjänsten:
Kontakta antingen VD Elin Norquist elin.norquist@cirkor.se eller Verksamhetsledare Konst, produktion & turné Lena K Stockhaus lena.k.stockhaus@cirkor.se tel 070 972 12 20

Så här ansöker du:
Vi vill ha ditt personliga brev om varför du vill jobba på Cirkör och varför du tror att just du passar för tjänsten samt CV med referenser senast den 14 januari till jobb@cirkor.se. Intervjuerna kommer ske löpande.

Du kan också ansöka nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2021-01-14
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: www.cirkor.se
Tillbaka