Audition för filmen om Kata Dalström

Wechselmann AB

Beskrivning:
Produktionsgruppen Wechselmann AB förbereder inspelningar av filmen om agitatorn Kata Dalström.

Kata Dalström föddes 1858 på ett lantgods i Östergötland och blev första kvinnliga medlem i en partistyrelse i Sverige – år 1900 valdes hon in i Socialdemokraternas styrelse och kom att tillhöra det verkställande utskottet fram till 1905.

Kata höll över 1000 politiska möten och utmanade etablissemanget – direktörer, militärer, adel och prästerskap – i alla landsändar. Hon åkte godståg med rallare och gruvarbetare till Kiruna, när inte tågen gick fick det bli dressin till de politiska mötena. Hon besökte de politiska fångarna i fängelserna, hon agiterade för icke-krig och fick stöd av soldaterna som inte ville gå i krig mot Norge under den så kallade Unionsupplösningen 1905. Hon belades med talförbud, hon arresterades. I en del frågor var hon radikalare än ledningen för Socialdemokraterna med samtidigt var hon för andlig och för mycket Buddhist för kommunisterna.

Det kom tusentals till hennes möten. Hon organiserade arbetarbibliotek, hon startade konstvisningar för arbetare på Nationalmuseum, hon skrev pamfletter, manifest och deltog i internationella konferenser inom freds- och kvinnorörelserna. Hennes tal var lika häftiga som det var fulla av humor. Fotografiet, järnvägen och telegrafen var de för den tiden nya media som hon använde för att mobilisera och engagera människor i fack och politik för en rättvisare och bättre värld.

Kata födde sju barn och det var efter att dessa börjat växa till sig som hennes politiska engagemang blommade ut. Som mest aktiv var hon i åldern 40-60 år.

Vi söker en skådespelare till rollen.

Audition äger rum i Stockholm den 25 oktober kl 10.00-15.00.
Lokal meddelas senare.

Skicka in Din intresseanmälan till Maj Wechselmann – kata@wechselmann.se – senast den 20 oktober.

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2021-10-20
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: www.wechselmann.se
Tillbaka