söker verksamhetsledare

Filmcentrum

Beskrivning:
FilmCentrum är en centrumbildning som samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. FilmCentrum grundades 1968 och föreningen startade för att skapa visningsfönster åt svensk och utländsk kvalitetsfilm. Filmdistribution drivs idag av ett dotterbolag till föreningen. För medlemmar i föreningen anordnar vi kompetensutveckling, kurser och seminarier samt förmedlar uppdrag och kontakter såväl i Sverige som internationellt. FilmCentrum samarbetar med de lokala centrumbildningarna FilmCentrum Syd och FilmCentrum Väst och för närvarande har vi tillsammans knappt 400 medlemmar.

Till en nyinrättad tjänst med placering i Stockholm söker FilmCentrum Riks en verksamhetsledare. Som verksamhetsledare leder du organisationens kansli på fyra anställda för att förverkliga FilmCentrums strategier och visioner utifrån de direktiv som utfärdas av Kulturrådet och föreningens styrelse. Med dig som ledare växer organisationen, får större genomslagskraft och gehör för sina frågor. Du representerar FilmCentrum på ett positivt och konstruktivt sätt för att nå ut till utövare, politiker, uppdragsgivare och allmänheten samt verkar som en samlande kraft för organisationens medlemmar och deras intressen. Du är kontaktperson för föreningens styrelse och du är föredragen på styrelsens möten.

I ansvarsområdet ingår upprättande av verksamhetens strategiska och operativa inriktning vilket innefattar analys, planering, kontroll och uppföljning av verksamhetens strategiska planering och operativa aktiviteter samt budgetering och finansiering. I ansvaret ingår till viss del även genomförande av medlemsaktiviteter samt samarbeten med branschorganisationer och andra intresseföreningar. Du har personalansvar för kansliets fyra anställda.

Du har en för tjänsten relevant akademisk utbildning eller motsvarande och det är en stor fördel om du har förståelse för hur en intresseorganisation med medlemmar fungerar. Det är en merit om du har erfarenhet från arbete i en centrumbildning. Du bör ha god insyn i eller erfarenhet av/kunskap om filmbranschens villkor. Kontakter i branschen är högt meriterande. Ett intresse för kulturpolitiska och näringspolitiska frågor är också en fördel liksom erfarenhet av förhandlingsarbete.

Som ledare är du duktig på att skapa och bygga nätverk och du har en mycket god samarbetsförmåga samt en väl utvecklad förmåga att entusiasmera och skapa en god arbetsmiljö för kansliets anställda. Du kommunicerar tydligt och rakt, är transparent och prestigelös med god självkännedom. Du har förmåga att verkställa beslut, en utvecklad skicklighet att tänka strategiskt och långsiktigt, samt att driva verksamhet operativt med ordning och struktur. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Tjänsten är nyinrättad och anställningen är en heltidstjänst som gäller tills vidare efter provanställning i sex månader. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs efter överenskommelse. Tillträde sker snarast möjligt och tjänstens placeringsort är i Stockholm.

Vidare frågor i detta ärende besvaras av styrelsens ordförande Mats Johnsson, 0706-190 800.

Sista ansökningsdagen är 30 november 2021.
Ansökan skickar du via mail till mats.johnsson@filmcentrum.se

Läs mer nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2021-11-30
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: www.filmcentrum.com
Tillbaka