Vi söker lektor i scenkonst med inriktning dramatik

Stockholms Konstnärliga Högskola

Beskrivning:
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Välkommen att söka anställning som lektor i scenkonst med inriktning dramatik
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom scenkonst.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter:
I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:
– Ansvarar för progressionen och undervisningen av studenternas utbildning i dramatik.
– Undervisar och handleder på avancerad nivå samt på fristående kurser.
– Undervisar på gemensamma kurser ex gestaltningsövningar och introduktionskurser.
– Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
– Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
– Aktivt medverkar till utvecklingen inom scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
– Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området dramatik.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom scenkonst med inriktning dramatik. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder:
– Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:
– Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom dramatik för scen samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
– Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
– Erfarenhet av att leda grupprocesser i utbildningssammanhang.
– Arbete med hållbarhets- och normkritiska perspektiv inom scenkonst.
– God samarbetsförmåga
– Mycket goda språkkunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska
– Arbete med dramatiskt skrivande för radio, film och tv
– Administrativ kompetens

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen:
Anställningens omfattning är sjuttiofem procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 15 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 24 januari 2022.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2021/823/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats här: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org

Kontaktpersoner
Johanna Garpe, Prefekt, Institutionen för scenkonst, 08-49400430, johanna.garpe@uniarts.se
Helena Helgö, HR-specialist, 08-49400313, helena.helgo@uniarts.se

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-01-24
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: http://www.uniarts.se/
Tillbaka