Riksteatret i Oslo søker avdelingsleder for lyd, lys og bilde

Riksteatret i Oslo

Beskrivning:
Riksteatret er hele landets teater. Vi er til for at folk i hele landet skal ha tilgang til scenekunst av høy kvalitet, uansett hvor i landet de bor. Vårt publikum er hele Norges befolkning. Vi spiller teater på steder så langt fra hverandre at de like gjerne kunne ligget i hvert sitt hjørne av Europa. Det betyr at vi må fortelle historier som kan forene oss, på tvers av de mange små og store forskjellene vi lever med her i landet.

Som Riksteatrets avdelingsleder for lyd, lys og bilde får du en sentral lederstilling i teatret og mulighet til å utvikle avdelingen organisatorisk og teknisk. Riksteatret er opptatt av å speile befolkningen i forhold til kjønn, etnisitet, alder og funksjonsdyktighet, og oppfordrer kvalifiserte personer til å søke.

Lyd-, lys- og bildeavdelingen er en av fire avdelinger i teknisk avdeling. Avdelingen har 12 fast ansatte og noen prosjektansatte hvert år, bestående av lysmestere, lydmestere, og fagressurser på lys, lyd og bilde. Avdelingen har egne fagansvarlige innenfor hvert av feltene og nå søker vi noen som kan lede hele avdelingen. Du må ha interesse for alle fagfeltene og være innstilt på å lede og utvikle avdelingen i samarbeid med de ansatte. Stillingen inngår i ledergruppen på teknisk område, hvor det også er tre andre avdelingsledere.

Som avdelingsleder på lyd, lys og bilde har du personalansvar, og det forventes at du følger opp og sikrer faglig utvikling av medarbeidere i avdelingen. Du får også ansvar for utvikling, planlegging, budsjett og oppfølging av avdelingens arbeid. Du får overordnet HMS-ansvar for avdelingens arbeid, og ansvaret for eksterne kontrakter knyttet til leie av materiell og ressurser til avdelingen.

Arbeidsoppgaver:
• Ledelse, oppfølging og utvikling av de ansatte i avdelingen
• Personaloppfølging og kompetanseutvikling
• Resultat- og budsjettansvar i egen avdeling
• Ansvar for avdelingens produksjonsrammer og gjennomføring av prosjektplanleggingen slik at rammene overholdes med hensyn til kunstnerisk uttrykk, kvalitet, ressurser, økonomi og tidsfrister
• Utarbeiding av kalkyler til produksjonene og rapportering av avvik
• Planlegging av teatrets produksjoner med tanke på bemanning og utstyr, i tett samarbeid med ansatte på avdelingen og andre avdelingsledere.
• Tett kontakt med og oppfølging av eksterne designere, med tanke på å hjelpe dem å oppnå sine kunstneriske ambisjoner.
• Ansvar for å holde deg orientert om tilgjengelig relevant teknisk utstyr, teknologi og trender og utarbeide investeringsbudsjett for avdelingen
• Oppfølging av fagrelevante leverandører og konsulentbistand
• Budsjettering av avdelingens økonomiske driftsbehov i sammenheng med gjeldende prøve- og spilleplan og driftsmessige og personalmessige målsettinger
• Ansvar for å være en overordnet pådriver for HMS og kontinuerlig forbedring i avdelingen
• Medvirkning til teatrets ledelse og drift
• Medvirkning til å skape et godt arbeidsmiljø og fremme samhandling på tvers av avdelinger

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant arbeidserfaring og/eller utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå
• Relevant ledererfaring med personalansvar
• Relevant bransjeerfaring
• Erfaring med bemanningsplanlegging og effektiv ressursforvaltning
• God formidlings- og formuleringsevne på norsk og engelsk
• Inngående kunnskap om riggeforskrifter og regler
• God kjennskap til bruk av Microsoft Office og interesse for andre digitale plattformer og verktøy som er relevante for avdelingen.
• Lys- og/eller lydteknisk erfaring
• Kunnskap om el-sikkerhet
• Erfaring og eller kunnskap om prosjektorganisasjon
• Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:
• Du er tydelig og trygg i lederrollen med god rolleforståelse
• Du liker folk og har utpregede gode samarbeidsegenskaper
• Du er endringsvillig og utviklingsorientert
• Du er løsningsorientert og kan håndtere komplekse utfordringer

Spørsmål om stillingen:
Kristin Tunold-Hanssen, Teknisk sjef, Mobil 415 22 159

Send melding:
Arne Ueland, Personal- og administrasjonssjef, Mobil 994 91 555

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-01-19
Produktionsplats: Oslo Ansök här
Webbsida: www.riksteatret.no
Tillbaka