vi söker VD

Malmö Opera AB

Beskrivning:
Malmö Opera har sedan starten 1944 varit ett hus för musikteater i vid bemärkelse. Vår vision är att vara hjärtat och rösten för musikdramatik i Skåne. En hållbar organisation som berör genom konstnärliga upplevelser på högsta nivå!

Om tjänsten:
VD:s övergripande ansvar är att leda en mångsidig och levande organisation och säkerställa kontinuerlig utveckling, både konstnärligt, affärsmässigt, organisatoriskt och kompetensmässigt.

Vi söker därför en VD med starka konstnärliga visioner och ambitioner kombinerat med gedigen erfarenhet av att leda en stor, komplex kulturinstitution. Under din karriär har du byggt upp ett stort nätverk inom svenskt/nordiskt kulturliv. Du kan också tillföra en internationell utblick med etablerade relationer inom musikteaterns värld. Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling genom publikkommunikation för att nå olika målgrupper och skapa relevans i samtiden är en förutsättning för att leda Malmö Opera in i framtiden. För att långsiktigt utveckla och driva en kulturinstitution, såväl konstnärligt som kommersiellt, krävs tidigare erfarenhet av att svara mot en politiskt vald styrelse.

VD:s huvudsakliga ansvarsområden:
– Skapa och utveckla en stark konstnärlig profil för Malmö Opera
– VD ansvarar för en utveckling som säkerställer teaterns synlighet och relevans, ur såväl konstnärligt perspektiv som socialt perspektiv. Skapar en repertoar som både tilltalar, utmanar och väcker intresse hos teaterns lojala publik men också når nya målgrupper och ny publik.
– Stabil ekonomi och ansvarsfull företagsledning
– Säkerställa tillräckliga intäkter och resurser för att uppnå de konstnärliga ambitionerna, dvs att ompröva och upprätthålla inkomstkällor samt säkerställa en effektiv drift av medel och resurser.
– Formulera och implementera en tydlig strategisk grund och inriktning som hela organisationen tillsammans arbetar med för att lyckas.
– Säkerställa en god arbetsmiljö på Malmö Opera. Att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan teaterns avdelningar, med externa partners och gäster i huset. Dessutom är det VD:s ansvar att teatern lever upp till sina egna regler och värderingar när det gäller exempelvis tillgänglighet, jämlikhet och mångfald.
– VD har ett brett spektrum av nätverks-, representations- och förhandlingsuppgifter och är Malmö Operas ansikte utåt. VD ansvarar för finansiell rapportering, avtalsförhållanden, myndighetskontakt etc.

Kompetenser och erfarenhet:
– Fördjupad kunskap om scenkonst – och därmed förutsättning att kunna ta konstnärligt ansvar
– Erfarenhet av strategisk ledning i politiskt styrd verksamhet
– Erfarenhet av ledarskap i komplexa, multiprofessionella organisationer inom kultursfären
– Förståelse och erfarenhet av svensk/nordisk kulturpolitik
– Minimum 5-8 års ledarerfarenhet – inkl ledning av chefer och vana vid att arbeta med personal med stark konstnärlig tillhörighet
– Varit ansvarig för ekonomi- och resursförvaltning, planering och uppföljning
– Verksamhetsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv där det konstnärliga och affärsmässiga perspektivet förenas för att nå publiken
– Erfarenhet av att vara en offentlig person som representerar och leder en organisation med stort intresse från både allmänhet och media

Viktigt för att lyckas i uppdraget:
– Är visionär, modig och vågar utmana och låta sig utmanas av andra
– Genom engagemang och tydlighet i kommunikationen har du förmågan att föra samman organisationen och skapa samsyn och gemensam riktning kring vision, mål och prioriteringar
– Är stark på relationer och samverkan; internt såväl som externt
– Driver organisationen framåt och skapar delaktighet och framgång genom samarbete och transparens
– VD är anställd av och rapporterar till Malmö Operas styrelse.

Din ansökan, med personligt brev och CV, skickar du in via www.mercuriurval.dk (referensnummer DK- 09276) senast den 14 augusti 2022. Välkommen!

Kontakt:
Mercuri Urval medverkar i denna rekryteringsprocess. För frågor är du välkommen att kontakta Mercuri Urvals seniorkonsult Henriette von Essen-Leise på tel.+45 2943 5048 eller seniorkonsult Lisbeth Petersson på tel. +46 708 246 964 eller e-post: Lisbeth.Petersson@mercuriurval.com.

Läs mer o ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-08-14
Produktionsplats: Malmö Ansök här
Webbsida: www.malmoopera.se
Tillbaka