vi söker lektor i scenkonst med inriktning scenkonstproduktioner

Stockholms Konstnärliga Högskola

Beskrivning:
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer i scenkonstproduktion inom scenkonst. Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter:
– Ansvarar för progressionen och undervisningen inom kandidatutbildningen i scenkonst med inriktning scenkonstproducent.
– Undervisar och handleder på avancerad nivå samt på fristående kurser.
– Undervisar på gemensamma kurser på grundnivå ex introduktionskurser, gestaltningsövningar, arbetsledning, teamutveckling, projektledning, scenkonstens organisering, planering och resurser.
– Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
– Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
– Aktivt medverkar till utvecklingen inom scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
– Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
– Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området scen med inriktning scenkonstproduktion. Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor. Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom scenkonst med inriktning scenkonstproduktion. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder:
– Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom scenkonstproduktion för scen samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
– Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
– Erfarenhet av att leda grupp-processer i utbildningssammanhang.
– Arbete som scenkonstproducent inom ett brett scenkonstfält.
– Arbete med hållbarhets- och normkritiska perspektiv inom scenkonst.
– God samarbetsförmåga
– Mycket goda språkkunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska
– Administrativ kompetens

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen:
Anställningens omfattning är sjuttiofem procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 januari 2023. Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2022.

Ansökan och process:
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2022/195/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh.

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org.

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Kontaktpersoner:
Prefekt, Institutionen för scenkonst Johanna Garpe, +46 8 49 400 430, johanna.garpe@uniarts.se
HR-specialist Helena Helgö, +46 8 49 400 313, helena.helgo@uniarts.se

Läs mer o ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-08-16
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: http://www.uniarts.se/
Tillbaka