vi söker lektor i mimskådespeleri med uppdrag som programansvarig

Stockholms Konstnärliga Högskola

Beskrivning:
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning, handledning samt administration av utbildning på samtliga nivåer inom mimskådespeleri. Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Dina arbetsuppgifter:
– Leder, planerar och utvecklar studenternas utbildning i första hand på Kandidatprogrammet i mimskådespeleri till exempel schemaläggning, budget och bemanning av undervisningen inom programmet.
– Utvecklar programmet såväl pedagogiskt som konstnärligt i samarbete med institutionens prefekt och kollegiet med målet att bedriva studentcentrerat lärande där studenter aktivt påverkar sina studier och studiemiljö.
– Ansvarar för att programmets undervisning har en god anknytning till den utbildning och forskning som bedrivs vid de övriga delarna av Stockholms konstnärliga högskola.
– Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
– Arbetar med administration av programmet, medverkar i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa aktörer.
– Aktivt medverkar till utvecklingen inom mim/rörelsebaserad scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
– Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
– Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor. Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har lång erfarenhet av en konstnärlig praktik inom mimskådespeleri, skådespeleri eller fysisk teater samt av att arbeta med utbildning. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder:
– Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
– Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område visad genom aktiv konstnärlig praktik samt förmågan att arbeta med och utveckla konstnärlig forskning.
– Erfarenhet av att leda och samordna utbildning
– Erfarenhet av administration av utbildning och budgetarbete.
– Goda kunskaper i engelska och vana att undervisa på engelska
– Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande:
– Erfarenhet av högskoleutbildning.
– Erfarenhet av mim/rörelsebaserad scenkonst
– Erfarenhet av dramaturgi, regi eller koreografi.
– Erfarenhet av kollaborativa arbetsprocesser och metoder inom scenkonstområdet.
– Erfarenhet av arbete i internationella sammanhang.
– Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande som inte behärskar svenska, norska eller danska förväntas att inom två år ha förvärvat tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna verka i en svenskspråkig undervisningsmiljö.

Om anställningen:
Anställningens omfattning är heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde januari 2023.

Uppdraget som programansvarig för mimskådespeleri är också på fem år med ömsesidig uppsägningstid på två månader.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansök på SKH:s hemsida senast 19 augusti 2022. Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2022/468/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh.

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org.

Kontaktpersoner:
Prefekt Institutionen för cirkus Walter Ferrero, +46 8 49 400 906, walter.ferrero@uniarts.se.
HR-specialist Helena Helgö, +46 8 49 400 313, helena.helgo@uniarts.se.

Läs mer o ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-08-19
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: http://www.uniarts.se/
Tillbaka