vi söker adjunkt i skådespeleri med inriktning rörelsegestaltning

Stockholms Konstnärliga Högskola

Beskrivning:
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Arbetsuppgifter:
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning av studenter samt följa de enskilda studenternas konstnärliga utveckling inom rörelsegestaltning. Inom ramen för ämnet rörelsegestaltning ska du ansvara för skådespelarens specifika grundträning, dvs kondition, uthållighet, förmåga till olika fysiska uttryck.

Förutom grundträning ingår i ämnet även att hjälpa studenterna hitta balansen mellan deras eget arbete med kroppen och en integrering av det sceniska karaktärsarbetet, individuellt och i ensemble. Du bidrar aktivt till att studenterna tillägnar sig kunskap för att kritiskt kunna granska och delta i utvecklingen av området skådespeleri.

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:
– Ansvara för och utveckla rörelseämnet inom institutionens kurser och program tillsammans med övriga kollegiet och prefekten.
– Medverka till att utveckla kandidatinriktningen i skådespeleri, befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen i nära samarbete med kollegiet.
– Arbeta med kursadministration såsom planering, kursvärdering, schemaläggning och kursutveckling.
– Aktivt följa och bidra till studenternas konstnärliga utveckling.
– Aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
– Medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
– Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet:
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

Läs mer om behörighet här på vår webbplats

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med skådespelarens konstnärliga processer och med kroppen som skådespelarens instrument samt att du har en flerårig erfarenhet av att undervisa i rörelse.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder:
– Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
– Dokumenterad erfarenhet av undervisning i rörelse för skådespelare.
– Förmåga att beskriva och reflektera kring din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt
– God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på minst ett skandinaviskt språk och på engelska.
– Dokumenterat god samarbetsförmåga
– Intresse för konstnärlig forskning

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen:
Anställningens omfattning är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2022.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2022/550/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org

Kontaktpersoner:
Walter Ferrero, Prefekt, Institutionen för cirkus, 08 49 400 906, walter.ferrero@uniarts.se
Helena Helgö, HR-specialist, 08 49 400 313, helena.helgo@uniarts.se

Läs mer o ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-08-31
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: http://www.uniarts.se/
Tillbaka