Vikarierande Filmlabbtekniker / Film laboratory technician – Temporary p...

Beskrivning:
Scroll down for English

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.

Filminstitutets enhet Filmarkivet arbetar med att samla in, identifiera, katalogisera, bevara och restaurera analog film i syfte att tillgängliggöra det svenska filmarvet för vår samtid och framtid. Filmarkivet är en enhet i avdelningen Filmarvet och förvaltar ett av världens äldsta filmarkiv. Samlingarna består av omkring 61 000 objekt relaterade till drygt 31 000 filmverk. Som labbtekniker arbetar du på Filmarkivet som består av 10 medarbetare. Verksamheten bedrivs i Filminstitutets lokaler i Filmhuset i centrala Stockholm och i Rotebro samt i Grängesberg.

Filmarkivet utför bevarande- och filmtekniskt arbete av analog film samt omkopierar och restaurerar film i det fotokemiska laboratoriet i Rotebro. Filmarkivet innehar unik kompetens om analog film och fungerar som nationell expert och rådgivare på området. Just nu söker vi en filmlabbtekniker för arbete i det fotokemiska laboratoriet.

Arbetsuppgifter:
Som filmlabbtekniker vid vårt fotokemiska filmlabb arbetar du med de grundläggande stegen i fotokemisk reproduktion. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

1) Kopiering:
Du kommer operera våra kopieringsmaskiner:
- CTM TAI optisk kopieringsmaskin (våtkopiering)
- BHC och BHP kontaktkopieringsmaskiner

2) Framkallning:
Du kommer köra våra framkallningsmaskiner. I dagsläget genomförs endast svartvit framkallning. Men en av framkallningsmaskinerna kan konverteras för att genomföra framkallning av färgfilm. Både positivt och negativt filmmaterial framkallas.

3) Mixning:
Du kommer att mixa kemikalier för framkallning. I teamet finns en erfaren labbkemist men du förväntas kunna hantera det dagliga arbetet med mixning.

Dina erfarenheter och kunskaper
Du har erfarenhet av och känner dig bekväm med ovanstående delar i den fotokemiska reproduktionen. Du kommer att arbeta nära dina kollegor i ett litet team där ni delar på arbetsuppgifter och hjälper varandra.

Vi förväntar oss att du har lång erfarenhet och kunskaper i mekaniskt underhåll för att hålla maskinerna i drift. Det är viktigt att du kan hantera och operera alla maskiner för att utföra arbetsuppgifterna. Men det är minst lika viktigt att du förstår de underliggande teknikerna och processerna bakom arbetet för att kunna identifiera och avhjälpa problem som uppstår under arbetets gång.

Meriterande:
Mycket meriterande är om du har djuplodande kunskap om mekanik och elektronik, vilket är nödvändigt för mer avancerade reparationer och underhåll av maskiner och kringutrustning i labbet.

Utöver de huvudsakliga arbetsuppgifterna är du en mångsidig medarbetare som har kompetens och erfarenhet inom ytterligare områden inom fotokemiskt labbarbete.

Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande och kan komma att innehålla tunga luft och inkluderar hantering av ohälsosamma kemikalier.

Personliga egenskaper:
Vi ser att du är en utåtriktad person. Du har en expertroll och du förvaltar den på ett generöst, professionellt och trovärdigt sätt. Du är en prestigelös lagspelare som ser att teamet har betydelse för både arbetsglädjen och goda resultat. Du är beredd på att söka konstruktiva lösningar för att verksamheten ska lyckas med målsättningar och uppdrag.

Du har god förmåga att arbeta självständigt, göra prioriteringar och samtidigt förmåga att tydligt kommunicera med dina kollegor. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, samspel, uppfinningsrikedom och glädjen att dela med dig av och sprida dina kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord - kunskap, respekt och mod.

Ansökan:
Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi eftersträvar att bredda representationen i organisationen.

Anställningen är ett vikariat till och med 30 juni 2024 med möjlighet till förlängning, med placering i våra lokaler i Rotebro. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande men ansökan med CV och personligt brev ska vara oss tillhanda senast 30 april. Rekryteringen har diarienummer SFI-2023-629.

För ytterligare information om tjänsten kontakta enhetschef Lotte Edsbrand, lotte.edsbrand@filminstitutet.se, tel 08-665 1119.
Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel. 08-665 1135 samt Torkel Stål, SACO tel. 08-665 1140.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Film laboratory technician

The Swedish Film Institute is a collective voice for film in Sweden, and a meeting place for experiences and insights that elevate film on all levels. We preserve and make available Sweden’s film heritage, educate children and young people in film and moving images, support the production, distribution, and screening of valuable film, and represent Swedish film internationally. Through a diversity of narratives, discussions and insights are established, which strengthen the individual and our democracy. Together, we enable more people to create, experience and be enriched by film.

The Archival Film Collections of the Swedish Film Institute is responsible for collecting, cataloguing, preserving, and restoring analogue film to make Swedish film heritage accessible today and in the future. The Archival Film Collections is a unit within the Institute’s Film Heritage department and the custodian of one of the worlds’ oldest film archives. The collection includes 61,000 elements related to more than 31,000 films. The unit has 10 staff members and the work is carried out at the Swedish Film Institute’s facilities in central Stockholm, in Rotebro and in Grängesberg.

The Film Archive performs physical and preservation work on analogue film and duplicates and restores films at its photochem...

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor heltid.
Vikariat

http://www.filminstitutet.se

STIFT SVENSKA FILMINST
Hollywoodvägen 46
19277 Sollentuna

Kontakt: Sofia Svensson

Ansök senast 30 april
Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2023-04-30
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: www.sfi.se
Tillbaka