vi söker teaterskräddare / Theatre tailor

Beskrivning:
Dramaten har som uppdrag att vara den ledande institutionen inom teaterns område och som nationalscen stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Dramatens repertoar omfattar svenska och internationella klassiska och moderna verk, och ger utrymme åt nyskapande scenkonstnärer. Dramaten strävar efter att nå en mångfald av yrkesgrupper och vara en samlingspunkt för offentliga möten och samtal.

Dramaten söker en teaterskräddare till kostymateljén. English translation further below.

På kostymsektionen arbetar förutom skräddare; påklädare, tillskärare, patinerare, modist, kostymförrådspersonal och sko- och läderansvarig, för att skapa de bästa förutsättningarna för Dramatens produktioner.

Om rollen:
Som teaterskräddare arbetar du med framtagande och färdigställande av kostymer till teaterns produktioner i tätt samarbete med tillskärare och kostymdesigner.

Vi söker dig som:
Vi söker dig som behärskar både dam- och herrskrädderi även om tyngdpunkten kommer att ligga på dam. Vi ser gärna att du har kunskaper i kostymhistoria och erfarenhet av skrädderi inom scenkonst.
Du har gesällbrev i dam- eller klänningsskrädderi eller motsvarande kompetens genom flerårig arbetserfarenhet.

Tjänsten kräver att du har god förmåga att arbeta självständigt och kan göra egna prioriteringar i ditt arbete. Du har god organisationsförmåga och är van att arbeta med hög och varierad arbetsbelastning. Du har en kreativ förmåga och en prestigelös inställning till arbetet.

Vi erbjuder:
Dramaten erbjuder en kreativ och inspirerande arbetsplats där vi från våra olika professioner arbetar med att skapa goda förutsättningar för scenkonst. Vi eftersträvar hög yrkesmässig kompetens kombinerat med en vilja att undersöka och utveckla metoder och roller.

Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning) på heltid. Arbetstiden (40 timmar/vecka) förlagd huvudsakligen dagtid.

Tillträde sker enligt överenskommelse i augusti 2023.

Dramaten är medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och har kollektivavtal med Scen & Film, DIK och Musikerförbundet.

Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 26 mars 2023.

Kontakt:
Olle Mattsson, Sektionschef kostym, olle.mattsson@dramaten.se

_______________________________________________________________________

The Royal Dramatic Theatre is looking for a theatre tailor to the costume studio

At the costume studio works, in addition to tailors; dressers, cutters, patiner, milliner, costume storage staff, shoe and leather manager, all to create the best conditions for the royal dramatic theatre’s productions.

The role
As a theatre tailor, you work with the development and completion of costumes for the theater’s productions in close collaboration with tailors and costume designers.

We are looking for
We are looking for you who can master both women’s and men’s tailoring, although the focus will be on women’s clothing. We would like you to have knowledge of costume history and experience of tailoring in the performing arts.
You have a certificate in women’s or dress tailoring, or equivalent competence through several years of work experience.

The position requires that you have a good ability to work independently and is able set your own priorities in your work. You have good organizational skills and are used to working with a high and varied workload. You have creative abilities and a non-prestige work approach.

We offer
The royal dramatic theatre offers a creative and inspiring workplace where we from our various professions create good conditions for performing arts. We strive for high professional competence combined with a willingness to investigate and develop methods and roles.

The position is a permanent position (with a 6-month probation period) on full-time. Working hours (40 hours/week) mainly during the day.

Start date, August 2023, after mutual agreement.

Dramaten is a member of the employer organization Svensk Scenkonst and has a collective agreement with Scen & Film, DIK and the Musicians’ Union.

Warm welcome with your application.

The deadline for applications is March 26, 2023.

Any questions about the position and the recruitment process can be answered by Olle Mattsson, Head of Costume Department, olle.mattsson@dramaten.se

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2023-03-26
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: www.dramaten.se
Tillbaka