Utvecklare scenkonst musik till Region Skånes kulturförvaltning i Malmö

REGION SKÅNE

Beskrivning:
Gör skillnad. Varje dag.

Är du utvecklingsorienterad med intresse för projekt-, verksamhets- och kompetensutveckling, inom området scenkonst, med inriktning musik? Har du erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete som genomförs i bred samverkan med många aktörer där nyckeln är att identifiera gemensamma nämnare och utmaningar, ofta i en internationell miljö? Då kan du vara den vi söker för detta långsiktiga utvecklingsarbete som innefattar musikområdet, men som också kan innehålla exempelvis publikutveckling och internationalisering.

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt. Tillsammans med Skånes kommuner, ett vitalt professionellt kulturliv med fria aktörer och kulturinstitutioner samt ett starkt föreningsliv har Region Skåne under lång tid bedrivit ett strategiskt kulturpolitiskt utvecklingsarbete som gör Skåne till en stark kulturregion i ett nationellt perspektiv. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden, inom ramen för kultursamverkansmodellen, och vår kulrutplan, och har cirka 35 personer anställda.

Tjänsten är placerad på enheten konst och livsmiljö, en av tre enheter på Region Skånes kulturförvaltning. Kulturförvaltningen verkar i samtliga delar strategiskt utvecklande med fokus på samverkan. Hos oss arbetar vi processinriktat i nära samspel med andra konst- och kulturområdet på förvaltningen inom ramen för den regionala kulturplanen samt i samarbete med externa aktörer.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklare hos oss bidrar du varje dag till att genomföra den regionala kulturplanen i bred intern och extern samverkan, där fem utvecklingsområden utgör grunden för insatser de kommande åren. Inom verksamhetsområdet scenkonst, musik arbetar vi idag strategiskt för att stärka konstområdet, detta gör vi i nära samverkan med andra konst och kulturområden, vilket sker på såväl regional nivå som på nationell och internationell nivå.

I rollen förväntas du, i dialog med aktörer inom området, identifiera behov av insatser för utveckling. Du initierar och stärker samverkan mellan aktörer och vid behov bedriver du uppsökande och främjande arbete i syfte att bygga nätverk. Vidare har du en nära dialog med verksamheter inom området, näringsliv, kommuner och föreningsliv samt med dina kollegor inom enheten, förvaltningen och avdelningen för regional utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår att handlägga utvecklings- och produktionsstöd, verksamhetsstöd och andra strategiska utvecklingsmedel för att skapa ännu bättre förutsättningar för utveckling i sektorn. Du skapar och erbjuder arenor, mötesplatser samt processer för lärande och kunskapsutbyte.

Tjänsten innebär vidare att förbereda och leda möten/workshops i dialog med aktörer, fördela och följa upp stöd samt att initiera kompetens- och metodutveckling i bred samverkan. Därtill förväntas du kunna identifiera och analysera övergripande behov och utmaningar samtidigt som du hos enskilda aktörer kan föra dialog om konkreta utvecklingsbehov som kan röra verksamheten, organisationen eller professionerna. Rollen kan även innebära att arbeta med exempelvis publikutveckling, internationella frågor eller andra kompletterande arbetsområden. Hos oss får du stort utrymme att succesivt utveckla, påverka samt forma innehållet och fokus i tjänsten.

Din placeringsort är Malmö men resor inom och utanför Skåne samt internationella resor ingår i tjänsten. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har en högskola-/universitetsutbildning samt flera års arbetslivserfarenhet med relevans för området och tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom organisationer som direkt arbetar med de strategiska frågorna inom konst och kultur. Därtill är det en fördel om du har erfarenhet av att leda förändringsprocesser samt har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Som person är du kommunikativ, lyhörd samt har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och prestigelös samt van vid att arbeta både självständigt och i team. Vidare är du pedagogisk och har ett konsultativt förhållningssätt gentemot externa intressenter samt lätt för att bygga nätverk. Vi ser även att du är analytisk, reflekterande och arbetar systematiskt. Det är även av stor vikt att du är lösningsorienterad och har en god helhetssyn. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor heltid.
Tillsvidareanställning

REGION SKÅNE
Dockplatsen 26
20525 Malmö

Kontaktpersoner:
Magnus Jörgel, Enhetschef, 0706-67 62 08
Anna Hasselblad, Rekryterare (vid frågor om rekr.) 046-275 27 08

Fackliga kontaktpersoner:
Margareta Olsson, DIK, 0768-87 17 38
Jenny Björkman, Vision, 0768-87 03 12

Ansök senast 31 maj
Ange referens C139808 i din ansökan
Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2023-05-31
Produktionsplats: Malmö Ansök här
Webbsida: http://www.skane.se/rekryteringsstatus
Tillbaka