Musikalliansen anställer 8 musiker

Musikalliansen

Beskrivning:
Musiker, populärmusik
Obestämd ort

Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 8

Du som har frilansat som instrumentalist, sångare, korist, musikalartist eller dirigent under de senaste fem åren kan registrera din ansökan från den 5 juni till och med 31 juli 2023.

OM MUSIKALLIANSEN
Musikalliansen erbjuder frilansande musiker en anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling och aktiviteter som stärker frilansmusikers möjligheter på arbetsmarknaden samt bidrar till branschens kompetensförsörjning. Musikalliansen ägs av Svensk Scenkonst, Musikerförbundet, Symf, Scen & Film och Trygghetsrådet TRS.

Sedan Musikalliansen startades 2008 har åtta rekryteringsomgångar genomförts.
Efter den senaste rekryteringen under 2022, har Musikalliansen ca 160 anställda musiker.

ANSTÄLLNINGSFORMEN
Som anställd på Musikalliansen har du en villkorad grundanställning och är tjänstledig med löneavdrag när du har uppdrag som frilansande musiker. Du omfattas av kollektivavtal och har rätt till tjänstepension, trygghetsförsäkringar och semester.

Anställningen avslutas om du inte har frilansuppdrag som musiker i tillräcklig omfattning.
Anställningen startar den 1 november 2023.

URVALSPROCESSEN VID ANSTÄLLNING
Urvalet av sökande baseras huvudsakligen på i vilken omfattning du har arbetat som frilansade musiker de senaste fem åren. En extern referensgrupp, som utses av Musikalliansens styrelse, genomför detta urval. Beslutet om vem som anställs fattas av Musikalliansens styrelse och kan inte överklagas.

KVALIFIKATIONSKRAV
Kvalificerade till anställning är professionella frilansande musiker som uppfyller ”Grundkrav för sökande” (se nedan):
- inte har en tillsvidareanställning i högre grad än 20 % av en heltidstjänst. Denna ska avslutas vid anställning hos Musikalliansen.
- inte uppbär pension
- är folkbokförda i Sverige

Grundkrav för sökande:
Du har, under de tre senaste åren räknat från ansökningstillfället, till övervägande del varit yrkesverksam frilansade musikutövare.
Du har under de senaste fem åren varit engagerad i verksamheter som omfattas av offentligt kulturstöd genom:
a) Regelbundet återkommande engagemang vid institution eller annan uppdragsgivare som erhållit offentligt kulturstöd.

eller

b) I väsentlig utsträckning medverkat som utövare, enskilt eller i fri musikgrupp, som uppburit ekonomiskt stöd från Statens kulturråd (verksamhetsbidrag, turnébidrag eller fonogramstöd) eller regelbundet uppträtt vid offentligt finansierad turné eller hos arrangör som mottagit stöd som arrangör från Statens kulturråd eller annat offentligt stöd till arrangörer för engagemang av professionella fria musikgrupper.

eller

c) Beviljats arbets- eller långtidsstipendium från Konstnärsnämnden.

Sjuk, -graviditets, och föräldraledighet är överhoppningsbar tid med högst tre år.

DIN ANSÖKAN
Registrera din ansökan på www.musikalliansen.se/anstallning2023
I din ansökan uppger du samtliga uppdrag som du har haft som musiker under de senaste fem åren (1 juni 2018 till 31 maj 2023). På registreringssidan finns det mer information om hur du registrerar din ansökan samt Frågor & Svar om registreringen av dina meriter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:
E-post: rekrytering@musikalliansen.se
Telefon: 08-402 28 53
Telefontid: måndag-torsdag 10.00- 12.00 och 14.00- 16.00.

Om anställningen:
Lönetyp: Fast och rörlig lön

Musikalliansen i Sverige AB
http://www.musikalliansen.se
Kontakt:
Wanna Spiridonidou
rekrytering@musikalliansen.se
08-402 28 53

Ansök senast 31 juli
Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2023-07-31
Produktionsplats: obestämd Ansök här
Webbsida: www.musikalliansen.se
Tillbaka