Dansalliansen anställer dansare

Dansalliansen

Beskrivning:
Dansalliansen genomför en ny anställningsomgång under 2019. Ansökan är öppen till och med 15 mars.

Dansalliansen erbjuder yrkesverksamma frilansande dansare en grundanställning. Det är en form av villkorad tillsvidareanställning där kontinuerlig inkomst, lagstadgad semester, pension och trygghetsförsäkringar ingår. Under period med lön från Dansalliansen deltar dansaren i daglig träning, kompetensutveckling, auditions, nätverkande och arbetssökande. Under anställning hos annan arbetsgivare tar dansaren tjänstledigt från Dansalliansen.

Vid anställningens start upprättas ett tidskonto om 24 månader för varje anställd. Vid arbete som dansare räknas tidskontot upp och under tid med lön från Dansalliansen räknas tidskontot ned. För fortsatt anställning hos Dansalliansen krävs minst åtta månaders anställning som dansare under varje tvåårsperiod. För dansare som inte uppfyller kravet på kontinuerlig yrkesverksamhet eller i det fall tidskontot förbrukats avslutas anställningen.

Grundkrav för sökande:
Vissa kriterier behöver uppfyllas för att vara kvalificerad för anställning hos Dansalliansen.
I grundkriterierna ingår krav på minst åtta månaders anställning som dansare under de senaste två åren före ansökan. I det fall den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av sjukskrivning, föräldraledig eller graviditetsledighet kan starten för beräkning av anställningstid skjutas fram med motsvarande tid, men som mest med två år. För anställning krävs att den sökande är permanent bosatt i Sverige.

Kvalifikationsordningen bland de sökande avgörs av den sammanlagda anställningstiden som dansare inom verksamhet med offentligt stöd (statsunderstödda teatrar, fria dansgrupper och koreografer) under de senaste sex åren före ansökan. Dansalliansen gör ingen prövning av de sökandes situation eller konstnärliga kvalitet.

Anställning av Unga Dansare:
Särskilda kriterier för anställning av dansare 30 år och yngre infördes 2008 och ger Dansalliansen möjlighet att erbjuda ett begränsat antal tidsbestämda ett-årsanställningar. Anställning av Unga Dansare sker i anslutning till Dansalliansens ordinarie anställningstillfällen och baseras på samma grundkrav som för övriga sökande.

Läs mer och ansök nere till höger.
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2019-03-27
Produktionsplats: Ansök här
Webbsida: www.dansalliansen.se
Tillbaka