Lektor i koreografi med uppdrag som programansvarig

Stockholms Konstnärliga Högskola

Beskrivning:
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom koreografi.

MA i koreografi är ett tvåårigt masterprogram som genomförs på engelska. Det började starten 2008 och har spelat en viktig roll i utvecklingen av dans och koreografi i Sverige och internationellt, särskilt när det gäller interaktionen mellan teori och praktik.Efter en fas av kritisk reflektion och utvärdering är programmet nu klart att fortsätta under ny riktning.

Vi letar efter en person som kan omarbeta och utveckla utbildningen, och samtidigt bygga vidare på programmets tidigare profil som utgått från en definition av koreografi i korsningen mellan konst, samhälle och politik. Du tar kritiska perspektiv och önskar vidga de befintliga normerna och kanon inom koreografi idag. Du kommer att arbeta med ett team av lärarkollegor och administratörer vid DOCH -Stockholms konstnärliga högskola.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning

I dina arbetsuppgifter ingår:
Ledning, planering och utveckling av utbildningsprogrammet master i koreografi.
Undervisning och handledning och forskning.
Utveckla konstnärliga, teoretiska och pedagogiska perspektiv i samarbete med prefekt och i dialog med befintliga utbildnings- och forskningsaktiviteter hos SKH och andra intressenter ur ett integrerat perspektiv.
Programadministration, med uppgifter som schemaläggning, bemanning av gästlärare och budgetarbete.
Aktivt bidra till utvecklingen av koreografi som kunskaps- och forskningsområde vid högskolan och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
Du kommer att ha en viktig roll för att arbeta för en gemensam kultur med öppenhet och samarbeten inom Stockholms konstnärliga högskola samt att skapa en bra arbetsmiljö. Du kan erbjudas nämnduppdrag och ges tid och möjlighet till att bedriva konstnärlig forskning.

Behörighet:
Vi söker dig som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom koreografi som koreograf, curator, dramaturg eller annat med tydliga konstnärliga perspektiv och stor internationell kännedom.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder:
Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
- Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
- Kunskap om kritiska normbrytande perspektiv och kunskap som kan utveckla koreografins kanon.
- Internationell kunskap, utblick och kontaktnät
- Erfarenhet av ledande och samordnande, personal, studenter, gäster samt programrelaterade produktions- och kommunikationsprocesser.
- Erfarenhet av administration samt budgetprocesser.
- God engelska, svenska är en merit.
- Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen:
Anställningens omfattning är sextio procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 februari 2020.

Du anställs som lektor i koreografi. Uppdraget som programansvarig är fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-31!

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2019-08-31
Produktionsplats: Ansök här
Webbsida: http://www.uniarts.se/
Tillbaka