Professor i musikdramatisk gestaltning med inriktning operaregi.

Stockholms Konstnärliga Högskola

Beskrivning:
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, konstnärlig forskning och handledning på samtliga nivåer inom musikdramatisk gestaltning. Som professor är du ledande inom ditt konstnärliga område, kvalitén på verksamheten är på högsta internationella nivå. Dessutom ska du ha en både djup och bred kunnighet inom ditt konstnärliga område. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår att:
Leda, driva och ansvara för utvecklingen av ämnet musikdramatisk gestaltning på institutionen.
Driva institutionens strategiska utvecklingsarbete i samarbete med prefekt.
Bedriva egen konstnärlig forskning samt befrämja institutionens forskningsmiljö och forskningens implementering i grundutbildningen.

Arbeta med samverkan såväl internt inom SKH som med externa aktörer nationellt och internationellt.
Leda och driva utvecklingen inom ämnesområdet opera på institutionen genom att bl.a. följa den samhällsutveckling som i övrigt har betydelse för arbetet vid högskolan och implementera aktuella delar i undervisningen.

Aktivt utveckla SKH:s utbildning och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt beredas tid för konstnärlig forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området opera med inriktning regi.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom operaregi. Detta innebär en djup förståelse för och erfarenhet av opera både vad gäller sångarens sceniska arbete samt opera som interdisciplinär konstart. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska. I övrigt ska du ha de personliga förmågor som behovs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalité.

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

Konstnärlig skicklighet; ledande inom ditt konstnärliga område, visad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå.
Djup och bred kunnighet inom operaregi.
Aktiv konstnärlig praktik inom operaområdet som omfattar både tradition såväl som förnyelse av konstarten
Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer.
Förmåga att beskriva din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt.
Erfarenhet av att undervisa eller arbeta på engelska.
Kunskaper om och förmåga att utveckla internationella samarbeten och utbyten.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen
Anställningens omfattning är sjuttiofem procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde Hösten 2020.

Välkommen med din ansökan senast 2019-12-20!

Läs mer och ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2019-12-20
Produktionsplats: Ansök här
Webbsida: http://www.uniarts.se/
Tillbaka