Artistkatalogens redaktion

Artister och upphovsmän som vill uppdatera sina CV:n med text, bild, röstprover eller film skall i första hand göra detta själv efter inloggning till sin egen sida. Saknar du inloggningsuppgifter eller har du andra problem med inloggning skall du vända dig till artistkatalogen@scenochfilm.se. Vi kan också hjälpa dig med redigering av dina uppgifter om du vill. Läs mer under HJÄLP.
Ansvarig utgivare:
Camilla Brown
Redaktion:
tel. 08-441 13 00
 
tel. 08-441 13 00
 
tel. 070-263 66 03
 
tel. 0705-71 74 42
Abonnemangsfrågor:
tel. 070-263 66 03
Support:
 
tel. 070-263 66 03
 
(hjälp med bilder, röstprover, videofilmer och text)
Foto, video, röstprover:
tel.070-263 66 03
 
tel.070-263 66 03
 
tel.0708-31 01 97
 
tel.0730-32 85 83
Produktion:
 
Projektledning, Copy: Pelle Lindberg
 
Formgivning: Anders Steen
 
Programmering: Michal Kwiatkowski
 
Streaming film: Screen9
Hedersredaktör:
Lennart Lindberg. läs mer >>
Adress:
Box 12710, 112 94 Stockholm
Telefon :
08-441 13 00
Organisationsnr:
802003-4453
E-postadress: