För medverkande

Uppgifter & skapa CV:n

Vi har redan från början registrerat dina grunduppgifter såsom adress, telefonnummer etc. När du väl loggat in kan du granska dessa uppgifter under avsnittet INSTÄLLNINGAR. Om du byter adress, byter telefonnummer eller e-postadress måste du ange detta här. Ditt CV består av ett antal olika informationsfält som skall fyllas i. Genom att klicka på REDIGERA-knappen kommer du in i redigeringsläge och kan därefter påbörja skapandet av ett komplett CV. Du kan lägga upp max tre olika CV-sidor, beroende på om du arbetar inom flera olika yrken. Notera att det finns små PENN-symboler vid respektive informationsfält som du använder för varje redigering/inmatning. Vid varje fält finns också små ?-symboler med enkla tips om vad som gäller för respektive informationsfält. När du är klar klickar du i toppen på VISA-knappen så ser du hur ditt CV ser ut då det visas för alla uppdragsgivare.