Help_artists

Support

Via vår redaktion kan du få all hjälp som gäller din medverkan i Artistkatalogen. Vare sig det gäller hjälp att logga in, skriva in ditt CV eller ladda upp filmer, showreels eller röstprover. Vill du ha hjälp med redigering av videos, DVD's, röstprover eller foton så ingår 2 timmar kostnadsfri hjälp per år för dig som är medlem i Scen & Film. Du når vår support vardagar mellan klockan 9-16 genom att maila till artistkatalogen@scenochfilm.se eller via mobil 070-263 66 03.