För uppdragsgivare

Spara CV-sidor i mappar

Ni kan spara utvalda CV-sidor  i egna mappar på ert konto. Döp sedan mapparna efter exempelvis produktionsnamn eller typ av artister/personal. Ni har upp till tio olika mappar att arbeta med samtidigt. Via mapparna kan ni sedan skriva ut CV-sidorna direkt på er skrivare, eller skicka dem vidare till en kollega.