vi söker VD

Beskrivning:
Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter scenkonst. Regionteatern Blekinge & Kronoberg ser det som sin finaste och viktigaste uppgift att den är kvalitativ, relevant och engagerande. Regionteatern har traditionellt haft stort fokus på turnéer.

I rollen som verkställande direktör för Regionteatern är du ytterst ansvarig för alla delar av verksamheten. Du är föredragande för styrelsen och ansvarig för att till den ta fram förslag till visioner och strategier samt övriga beslutsunderlag. Du ska förankra och genomföra visioner, beslut och strategier för Regionteaterns utveckling. Du styr och leder såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen enligt de riktlinjer och instruktioner som finns i bolagsordning och ägardirektiv.

Som verkställande direktör på Regionteatern förväntas du ta en aktiv roll i såväl planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du förväntas se det långsiktiga perspektivet och driva utveckling av verksamheten framåt, samtidigt som du är en del av att delta i den operativa driften.

Som ledare är du kommunikativ, inkluderande och bra på att engagera de omkring dig. Du har förståelse för att leda en offentlig scenkonstinstitution, vilket ställer extra krav på ett etiskt och demokratiskt agerande. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag. I rollen ingår konstnärligt ansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar liksom omfattande kontakter med personer i ledande ställning inom kulturbranschen, politiken samt förenings- och näringslivet.

Regionteatern står inför en enormt stor, positiv utmaning. Våra ägare vill bygga en ny teater, ett nytt scenkonsthus i Växjö. Detta innebär att du som VD måste klara att både ansvara för att bedriva den ordinarie verksamheten med hög kvalitet samtidigt som du måste vara delaktig i skapandet av ett nytt scenkonsthus.

Önskvärda kvalifikationer:
– Du har en lämplig utbildning/examen från eftergymnasiala utbildningar inom ett av styrelsen bedömt relevant utbildningsområde, exempelvis ledarskaps-/chefsutbildning inom scenkonstområdet.
– Du är en erfaren ledare med dokumenterad chefserfarenhet som verkställande direktör eller motsvarande roller med yttersta ansvar för en verksamhet.
– Du ska gärna ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
– Du ska ha goda kunskaper och erfarenhet från scenkonstbranschen, professionell teater och dans, samt ha goda kontakter i branschen.
– Du bör ha vilja och förmågan att medverka till konstnärlig utveckling med utgångspunkt från vår tid och plats.
– Du är en lagspelare som tänker i flera steg, uppskattar tydlig kommunikation, och har förmåga att entusiasmera medarbetare och skapa samarbetsanda.
– Du ska ha förmåga att skapa ett gott arbetsklimat genom tydlighet och lyhördhet. En god kommunikativ förmåga såväl både internt som externt
– Du förväntas vara en närvarande chef och ledare
– Du innehar körkort (minst B)

Anställningsform:
Tjänsten är ett förordnande på cirka tre till fyra år. Tillträde januari 2023 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid. Ansök senast den 15 augusti 2022 till HR-chef Linda Abrahamsson, linda.abrahamsson@regionteatern.se, 0470-700509.

Frågor om tjänsten:
Styrelsens ordförande Lars Rejdnell, 070-593 34 63, lars.rejdnell@gmail.com.
Facklig personalrepresentant I teaterns styrelse Toril Hallqvist, 0470-700525.

Läs mer o ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2022-08-15
Produktionsplats: Växjö, Karlshamn Ansök här
Webbsida: www.regionteatern.se
Tillbaka