vi söker en exekutiv producent med inriktning på audio

UR Utbildningsradion

Beskrivning:
Sveriges Utbildningsradio, UR är en digital kanal för kunskap och lärande som även sänder sina program i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. UR:s uppdrag som enskilt public service-bolag är att bidra till kunskap och utbildning samt att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Genom att utgå från viktiga samhällsutmaningar och kombinera journalistik och pedagogik skapar UR program som väcker intresse, känslor och förståelse - för att våra användare ska kunna se på sig själva och världen med större kunskap. Vi är cirka 240 medarbetare som huvudsakligen arbetar i Stockholm, i nya lokaler i SVT-huset som ligger centralt vid Gärdet. Läs mer på: www.ur.se

UR drivs av att ge frihet genom kunskap. Vi är en motkraft mot ökade kunskapsklyftor. Som public service-bolag identifierar vi självständigt kunskapsbehov och skapar ett utbud för att möta dem. Ibland rör det sig om ett riktat behov till en begränsad grupp, ibland om ett brett behov hos hela befolkningen. UR finns till för alla som vill ha mer kunskap - både de många och de få.

Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder dig en kreativ och stimulerande arbetsplats. Som exekutiv producent på UR kommer ditt jobb göra skillnad på riktigt och bidra till samhällsnytta. Här har du möjlighet att utveckla och producera innehåll för den breda allmänheten och för en utbildningssituation. På UR kombinerar vi journalistik och pedagogik och erbjuder därmed våra användare bestående kunskap.
Genom miljontals årliga streamingstarter bidrar vi till lärande och kunskap som finns tillgängligt digitalt, på våra egna och andras plattformar.

UR har en distansarbetspolicy som innebär att du har möjlighet att arbeta på distans upp till 50 % när arbetet tillåter. Vi erbjuder våra anställda ett friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme per vecka.

Arbetsuppgifter och ansvar:
* Ansvar för genomförandet av ett antal interna och externa projekt enligt UR:s processer och riktlinjer
* Driva projekten datadrivet med fokus på effekt
* Utveckla och kvalitetssäkra projekten utifrån målgruppsbehov, utbudsstrategi och övergripande strategiska mål
* Tillsammans med innehållschef utforma en gemensam vision och målsättning för att UR:s audioutbud ska utvecklas och väljas digitalt
* Säkra publicistiska avvägningar, public service-värden och den pedagogiska förankringen.
* Vid utlägg vara en tydlig beställare och kravställare till produktionsbolagen för att säkerställa mål och syfte
* Ansvara för projektets budget, resultat och tidplan - leda uppföljningsarbete och rapportera avvikelser samt sammanställa och presentera mål, resultat och slutsatser
* Arbetsleda större och mindre redaktioner
* Delat ansvar för omvärldsbevakning när det gäller radio/podd och digital medieanvändning

Profil
* Minst 5 års erfarenhet med gott resultat från liknande arbetsuppgifter
* Dokumenterad erfarenhet av audioproduktion i olika genrer samt god kvalitetskänsla när det gäller innehåll och tonalitet
* Erfarenhet av strategiskt arbete i en starkt växande audiomarknad
* Hög publicistisk kompetens och erfarenhet samt djup förståelse för public services uppdrag och UR:s särart
* Allmänbildad, intresserad och kunnig i samhällsfrågor.
* Erfarenhet av att arbeta målgruppsanpassat och producera för olika plattformar
* Dokumenterad god erfarenhet av arbetsledning, att konkretisera vision och ge feedback
* Dokumenterad erfarenhet av projektekonomi, avtalsförhandling, budgetering och uppföljning av intern och extern produktion
* Stor vana vid att arbeta i en föränderlig omgivning och motiveras av utveckling
* God förmåga att prioritera och arbeta proaktivt med flera projekt parallellt
* God kommunikationsförmåga i tal och skrift i både svenska och engelska
* Mycket god samarbetsförmåga och bra på att bygga nätverk. Har lätt för att skapa goda relationer med olika intressenter i och utanför organisationen
* Förståelse för digital kommunikation och marknadsföring

Meriterande
* Journalistisk utbildning
* Utgivar-/public service-kunskap.
* Erfarenhet eller utbildning inom konceptutveckling och digitala format
* Erfarenhet av strategiskt arbete i den växande audiomarknaden
* Kunskap om kommunikation och marknadsföring

Övrigt:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är lokaliserad till huvudkontoret på Gärdet i Stockholm med möjlighet att arbeta på distans upp till 50 % när arbetet så tillåter. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Gustafsson, Innehållschef projektområde folkbildning sara.gustafsson@ur.se.
För anställningsfrågor kontakta Anna Falkman Leth, HR-partner.

Fackliga upplysningar lämnas av Thomas Boström, SACO, John Naeslund Unionen, och Josefiné Nettelbladt, SJF. Samtliga nås via UR:s växel 08-784 40 00.

Välkommen med din ansökan i form av CV och brev senast den 20 juni 2023. Urval och kommunikation sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor heltid
Tillsvidare

Sveriges Utbildningsradio AB
Oxenstiernsgatan 34
10510 Stockholm

Ansök senast 20 juni
Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2023-06-20
Produktionsplats: Stockholm Ansök här
Webbsida: www.ur.se
Tillbaka