Borås Stad söker kommunkoreograf (residens ett år)

Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Beskrivning:
Är du koreograf eller danskonstnär och vill ha en unik möjlighet att arbeta i ett dansresidens under ett helt år? Borås Stad söker nu en eller flera kommunkoreografer, gärna från den samtida street-genren. Projektet sker i samverkan med Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Sök senast 15 mars.

Syftet är att främja danskonsten inom de urbana dansstilarna i Borås genom att utveckla nya metoder, tillvägagångssätt och samarbeten. Vi vill etablera dans på nya platser, hitta allt från nybörjare till professionella dansare och nå invånare som annars inte kommer i kontakt med dans.

Om residenset:
I Borås vill vi att dansen ska vara nära och synlig för invånarna i kommunen. Konst och kultur bidrar till att skapa möten och delaktighet i samhället och kommunkoreograferna ska arbeta nära kommunens invånare och verksamheter. Vi ser fram mot att ta del av dina förslag i ansökan för att genom dialog skapa ett spännande upplägg för året! Hur arbetet läggs upp och vilka aktiviteter och satsningar som genomförs, planerar ni tillsammans med kommunens projektledare och med stöd av en projektgrupp som spänner över flera förvaltningar. Tillsammans med staden ska kommunkoreograferna bidra till en långsiktig dansutveckling i Borås Stad.

De praktiska möjligheter vi erbjuder är en egen kontorsplats och tillgång till danssalar. Arbetet kan genomföras på olika platser där barn, unga och vuxna finns. Arrangemang kan genomföras tillsammans med Borås Stads kulturförvaltnings verksamhet Publika möten och andra samverkansparter. Tillsammans med lokala aktörer vill vi att kommunkoreograferna skapar möten och samverkan mellan dansare, dj:s och musikskapare – och banar väg för en danskultur som lever kvar efter avslutat residens.

Vem kan söka?
I första hand söker vi befintliga grupper av koreografer/dansare. Det går också att söka som ensam koreograf/dansare, då vi även kan skapa en helt ny konstellation för projektet. De sökande ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Västra Götaland.

Vi uppmuntrar särskilt sökande med erfarenhet av communityarbete och/eller hiphopens ”each one teach one”-princip. Du som söker får gärna vara verksam inom någon av de samtida dansstilar som utvecklats och omfamnats av ungdomskulturer runt om i världen. Här ryms bland annat breaking, hiphop, funkstilar, clubstilar, house, vouging, azonto och afrohouse, men även fusion-genrer och experimentella former av dansstilar.

Vi söker danskonstnärer som vill experimentera och utveckla sitt konstnärskap tillsammans med Borås Stad under ett år. Erfarenhet av att skapa för och arbeta med olika målgrupper är viktigt. Andra kvaliteter vi söker är nyfikenhet, lyhördhet och att kunna arbeta inkluderande med lokala aktörer, individer och verksamheter.

Vad innebär det att vara kommunkoreograf?
När kommunkoreograferna är utsedda, utformar de huvuddragen för residenset tillsammans med Borås Stad och Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Borås Stad och den valda gruppen beslutar därefter om detaljerade aktiviteter och ramar för residenset. Uppdrag skrivs mellan dessa parter.

Urvalsprocess:
Borås Stad och Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen samverkar i urvalet till kommunkoreograf. Borås Stad gör det slutgiltiga valet av residenskonstnärer.

Intervjuer av utvalda dansare/koreografer kommer att ske 26 och 27 mars. Det är viktigt att ni har möjlighet att vara med någon av de dagarna.

Ersättning:
Totalt 370 000 kronor, på faktura, fördelas mellan de danskonstnärer som erbjuds uppdraget/residenset. Resor till och från Borås kommun betalas av danskonstnärerna, resor inom Borås kommun ersätts av kommunen. Resor, närvaro i kommunen och all övrig planering sker i samverkan mellan danskonstnärerna och kommunens projektledare.

Tidsplan:
Under våren 2024 sker planering och förankring i kommunen. Här sker även uppstartssamtal med danskonstnärerna. De praktiska aktiviteterna startar under sommaren eller början på hösten beroende på vad kommun och valda kommunkoreografer planerar, och pågår under ett år, till 31 augusti 2025.

Ansökan:
Skicka in din ansökan senast den 15 mars till: anna.akerstrom@vgregion.se

Det här behöver vi:
Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post.
CV med relevanta erfarenheter samt referenser (max en A4-sida per person i gruppen).
Beskrivning av gruppen (alternativt dig som enskild danskonstnär), dess deltagare, er bakgrund. Det går bra att hänvisa till webben och det är viktigt att skicka med fungerande videolänkar med exempel på ert arbete, för en komplett ansökan. Har ni till exempel befintliga verk eller metoder som kan gagna uppdraget?
Presentera kortfattat er konstnärliga vision och en idé om hur du/ni kan arbeta i Borås Stad under ett år. Beskriv hur du/ni skulle vilja lägga upp arbetet på ett modigt, kreativt och nyskapande sätt. Max två A4-sidor.
Ta hjälp av följande frågor när ni beskriver tankar, planer eller drömmar för ett år som kommunkoreograf:

Hur ser er konstnärliga vision för projektet ut?
Har ni arbetat tidigare med projekt där konst/dans möter amatörer eller berör samhällsfrågor eller liknande?
Har ni några speciella frågeställningar som intresserar er?
Hur vill ni arbeta med residenset? Hur skulle ni kunna möta kommunens invånare? Var kreativ och utveckla vad just er grupp kan erbjuda kommunen till exempel genom utåtriktad verksamhet.
Hur vill ni fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar?
Vad tror ni är viktigt för att residenset ska fungera och göra långsiktiga konstnärliga och mänskliga avtryck?
Beskriv hur mycket tid ni har tillgänglig under projektperioden, för att arbeta med projektet.
Läs om tidigare kommunkoreograf-projekt här.

Kontakt:
Emma Gerdien, Kultursekreterare unga Borås Stad
emma.gerdien@boras.se

Anna Bäckvall, Danskonsulent, Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen anna.akerstrom@vgregion.se

Ansök nere till höger
Kön: Ej specifierat
Sista ansökningsdag: 2024-03-15
Produktionsplats: Borås Ansök här
Webbsida: www.vregion.se
Tillbaka