Smålands Musik & Teater

Kategori: Institutionsteatrar
 

Presentation:

Smålands Musik och Teater (Smot) producerar teater, musik, dans och musikteater som spelas för barn, ungdomar och vuxna i och utanför Jönköpings län. En barn- och ungdomsavdelning förser skolor och förskolor med musik- och teaterprogram.

Varje år presenteras säsongsserier med konserter och teaterföreställningar. Nyskriven svensk dramatik produceras av teatern i samarbete med någon av länets amatörteatergrupper och sätts upp lokalt. Smot medverkar också till att projekt som Svensk Blåsmusikfestival och Brahefestivalen kan genomföras i Jönköping och i länet.

Smålands Musik och Teater är en av enheterna inom Regional utveckling och har Landstinget i Jönköping län som huvudman.