Kulturutveckling

Kategori: Institutionsteatrar
 
  • Bilder

Presentation:

Kulturutveckling är Landstinget Gävleborgs kulturenhet med verksamhet inom musik, länskultur och länsbibliotek. Inom området musik samverkar Kulturutveckling med externa arrangörer i länet för att erbjuda länets invånare och besökare ett offentligt dans- och konsertliv med hög kvalitet, genrebredd och god geografisk spridning. Målet är att ge människor i alla åldrar, i hela Gävleborg, möjlighet att uppleva, spela och skapa musik och dans. Kulturutveckling arbetar också för att främja tillgänglighet, kulturell mångfald och demokratisk förankring inom länets dans- och musikliv. I verksamheten är barn och ungdom prioriterade.

Kontaktinformation:

Telefon
026-15 40 00
cell
-
Adress
Kungsbäcksvägen 32 801 08 Gävle Sverige