Teater Mila

Kategori: Fria teatergrupper
 
  • Bilder
Föreställningsbild Bara vara Sara

Teater Mila AB

Teater Mila är en turnerande teater. Vi utgår från Luleå i Norrbotten. Vi spelar på skolor, bibliotek, och teatrar runt om i Sverige, men med fokus på de fyra nordligaste länen.
Vi vill lyfta fram berättandet på ett roligt och medryckande sätt.

Tidigare var berättandet en konst som fördes vidare från generation till generation. Denna tradition har nästan försvunnit. I dagens samhälle exponeras vi av många saker samtidigt, som gärna snabbt ska förklara och visa, istället för att utmana oss att använda vår egen fantasi.
På Teater Mila vill vi på nytt väcka intresse för berättandet och en god historia. Vi vill att vår publik och våra deltagare ska känna sig delaktiga. En bra berättelse ger sin åhörare bilder för sitt inre, precis som en bra bok.

Idag består vår verksamhet av tre huvudområden:

Föreställningar
Skapande förskola & skola
Utbildningar

Vår verksamhet har i huvudsa

Kontaktinformation:

Telefon
070-2506906
cell
070-2506906
Adress
Banvägen 9H 97346 Luleå Sverige
Vi har kollektivavtal med Teaterförbundet

Pågående produktioner:

Bara vara Sara
Leklådan
Vara vänner